Tragedije

Ilustracije inspiriran velikih tragičnih likova, htio sam izraziti u jednom oku ekstremnim emocijama opisali tekstovima.

Elektra

Anouilh : “Bili ste tako lijepo kad ste bili dijete”
Sartre : “Ah! što sam slobodna. I što divan odsutnost je moje srce”
Giraudoux : “To se zove zora”
Yourcenar : “Ispadanje maski”
O’Neill : “Oplakivanje postaje Elektra”

Euridika

Anouilh : “Mi ćemo biti tako nesretan!”

Nous allons être très malheureux !
“Nous allons être très malheureux !”

Hamlet

Müller : “Sam legla i čuo sam svijet ide oko na brzi korak truljenja”
“Jučer sam prestala samoubojstvo”
“Želim biti žena”
“Bio sam Macbeth”

Antigona

Cocteau : “Ja ću umrijeti mlada, dobro.”
Anouilh : “To je dobro za muškaraca da vjeruju u ideje i umrijeti za njih.”
Brecht : “Možda je to želja za punom patnje.”

Medeja

Anouilh : “Vi ćete biti sama, do kraja vremena, kao što je ovaj trenutak.”

Tu seras seule, jusqu'au bout des temps, comme en cette minute.
“Tu seras seule, jusqu’au bout des temps, comme en cette minute.”

Edip

Apollinaire : “Krajnje je vrijeme da osvijetli zvijezde”
Cocteau : “Bogovi postoje: to je đavo”

Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna.