Tristan Tzara, Samo sada

Ilustracije su stvorene za tekstovima Samo sada, napisaoTristan Tzara.

Dubina

"que diable suis-je venu faire dans cette galère échouer enchaînant des fragments de pensée à la marche indifférent des choses de cette terre"

“Koji se vrag
  Došao sam da radim u ovom neredu
  uspjeti povezuje fragmente misli
  ravnodušan prema ožujka ovozemaljskim stvarima”

Samo sada

"ainsi parla celui qui au seuil de la pureté trouva la porte fermée"

“Čime je govorio onaj koji je na pragu čistoće
pronađena su vrata zatvorena “