Sveta Marija

Imam posebnu nježnost prema tradicijama vezanim uz Mariju, evo nekih prikaza koje sam ponovno napisao…