Summit La Francophonie 2018, Erevan (Armenija)

© Organisation internationale de la Francophonie

2018. godine u Erevanu (Armenija) održan je Summit La Francophonie. Pored velikog broja publikacija i komunikacijskih potpora (pano, ukrasi … U nastavku je prikazan vizualni identitet iz dekorativnih narodnih motiva) koji sam mogala shvatiti ili usmjeriti u tom kontekstu zadržala sam i instagram račun OIF-a.

Na instagramu sam predstavila kapsule “život paviljona” koji su svaki dan poprimali atmosferu sela La Francophonie. Ovi su videozapisi u cijelosti snimljeni i uređeni na telefonu.

Neposredno nakon sastanka na Summit sam proizvela vinjete na kojima su predstavljene nove države i promatračke vlade La Francophonie.