Presveto Srce Isusovo

Presveto Srce je pobožnost srcu Isusa Krista, kao simbol božanske ljubavi kroz koju je Bog uzeo ljudsku prirodu i dao svoj život za ljude. Srce je predstavljeno upaljenim Duhom Svetim, okruženo trnovom krunom koja predstavlja Kristovu muku i općenito nadvišeno križem, simbolom vjere.

Ova slika možete naručiti ovdje