Nordijske, germanske i slavenske mitologije i legende

Od 2020. do 2022. izradila sam zbirku priča iz snova, u stilu dadaizma i nadrealističkih pjesnika. Svaki je bio povezan s mitološkim ili legendarnim likom, koji sam zatim ilustrirao.

  • Ægir (“more” na staronordijskom) je div ili bog nordijske mitologije, personifikacija mora.
  • Cailleach je božanska vještica, božica majka i božanstvo vremena, a moguće je i božanstvo predaka galske mitologije.
  • Gavran: U nordijskoj mitologiji, gavrani Hugin i Munin sjede na ramenima boga Odina i izvještavaju ga o svemu što vide i čuju.
  • Glaur je u nordijskoj mitologiji majka Sunca i Mjeseca.
  • Hoder je bog koji se bori i ubija, slijep, Odinov sin prema Edama.
  • Svarog je u slavenskoj mitologiji bog vatre i obrade metala.
  • Vesna je slavenska boginja proljeća, mladosti, prirode i obilja.
  • Yorick je preminuli šaljivdžija u Hamletu, lubanja s kojom Hamlet razgovara na groblju.