Međunarodno volontiranje La Francophonie

La Francophonie ima volonterski program. Kako bih ga predstavio, realizirala sam model ove brošure, namijenjen široj javnosti.