portrait de Kofi Annan

Kofi Annan (89)

Kofi Annan je slika mira i dijaloga iz mog djetinjstva. Sfera diplomacije i međunarodne politike, poslova odraslih koji su pokušali osigurati da se svijet ne raspadne …

Ovi portreti dio su niza od 89 likova (i malo više) koji su inspirirali moje djetinjstvo.