Portrait de Jean-Louis Crémieux-Brilhac

Jean-Louis Crémieux-Brilhac

Jean-Louis Crémieux-Brilhac (22. siječnja 1917. – 8. travnja 2015.) bio je francuski novinar, član francuskog otpora i povjesničar. Tijekom Drugog svjetskog rata usmjeravao je propagandne radijske emisije Slobodne Francuske u Europu. Nakon rata pomogao je u stvaranju francuske državne izdavačke kuće La Documentation Française.