30 godina Konvencije o pravima djeteta

© Organisation internationale de la Francophonie

Za 30 godina Konvencije o pravima djeteta, ja sam pitala za stvaranje logotip i plakat s pojednostavljenim adaptaciju teksta.