Sveti Martin

Sveti Martin od Toursa, također imenovan Martinom Milostivim, rođen u Rimskom Carstvu, točnije u Savariji, u rimskoj provinciji Panoniji (današnja Mađarska), 316. godine, i umro u Candesu, u Galiji, 8. studenog 397. godine, jedan je od glavnih svetaca kršćanstva, utjelovljujući dobročinstvo jer je čak i svoj plašt podijelio sa siromašnima.