Simone Veil (89)

Simone Veil je superheroj, jednostavno. Protiv nepravde, protiv mržnje, protiv nejednakosti, mira, nade, suosjećanja i ljubavi, Simone Veil. Sinonim za pravdu, pravednost, otpor, Europu i hrabrost. Zapravo, Simone Veil je pomalo (puno) žena kakva bih željela biti.

Ovi portreti dio su niza od 89 likova (i malo više) koji su inspirirali moje djetinjstvo.