Konrad Adenauer

Konrad Hermann Joseph Adenauer; 5. siječnja 1876. – 19. travnja 1967. bio je njemački državnik koji je od 1949. do 1963. bio prvi kancelar Savezne Republike Njemačke (Zapadne Njemačke). Smatra se jednim od očeva utemeljitelja europske gradnje.