Jean-Marie Lustiger

Aron Jean-Marie Lustiger, rođen 17. rujna 1926. u Parizu i umro 5. kolovoza 2007. u Parizu, prelat je Katoličke crkve, nadbiskup Pariza od 1981. do 2005., stvoren od kardinala (redom svećenika kardinala) Ivana Pavla II. 1983. Postao je član Francuske akademije 1995. kao čovjek pisma i medija. Također je igrao važnu ulogu u judeo-katoličkom dijalogu.