Jean d’Ormesson

Jean d’Ormesson ili onaj koji me natjerao da želim pisati. Da, ima 11 ili 12 godina, čitajući iz d’Ormesson-a (le Juif errant, biti precizna) da sam sebi rekla da želim pričati priče.