Henri Matisse

Henri-Émile-Benoît Matisse (31. prosinca 1869. – 3. studenog 1954.), francuski slikar, grafičar, kipar i dekorater. Matisse je nastavio tradiciju velikog francuskog slikarstva u novoj, suvremenijoj varijanti. I francuska slikarska mladež i stranci koji su hrlili u Pariz, u tu slikarsku Meku, bili su oduševljeni njegovim mislima. Utjecaj Matisseova slikarstva na Europu i svjetsko slikarstvo bio je već tih godina golem, a tako je ostalo i do danas.