Costa Gavras

Ja i dalje moje seriju od 89 figura mog djetinjstva. Costa Gavras bio je kino odraslih, kad je mama krenula u kino trebala je vidjeti Costa Gavras. Ne puno kasnije, sjećam se da sam vidila L’Aveu ili Z, ne sjećam se koje sam od njih prvi vidila. Ali bio je to estetski i narativni šamar.